نظام خانواده در اسلام
47 بازدید
محل نشر: ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره158.
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه اول ذی الحجه سالروز ازدواج مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا علیها السلام است. آغاز این زندگی مشترک در خانه ای ساده؛ اما پر از نور و مهر بود. یاد خدا چلچراغ خانة آنان بود و غیر از جلب رضایت حق خواستة دیگری آنها را به خود مشغول نکرد. حضرت زهرا علیها السلام رازدار و کفو علی علیه السلام بود و علی علیه السلام پناهگاه و تکیه گاه فاطمه علیها السلام . این خانوادة ساده و بی آلایش برای جهانیان مایة برکت شد و زیباترین گلهای وجود در همان خانه پرورش یافت.