نگاهی به خطبه فدکیه (2)
49 بازدید
محل نشر: ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره140
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه: در شماره گذشته، (مبلّغان 139) اشاراتی به «خطبه فدکیه» بانوی بزرگ اسلام، حضرت صدیقه کبرا علیها السلام داشته و مطالبی را متذکر شدیم. این گفتار به جهت دارا بودن معارف ناب، نکته های ژرف و آموزه های فراوانی که در خود جای داده است، می تواند چراغ راهی برای رهپویان راه آن حضرت و شناخت معارف دینی باشد. از اینرو بنا را بر این گذاشتیم که فرازهایی از آن را در هفت بخش برشماریم که در شماره گذشته به یک محور که مباحثی حول مسئله توحید، صفات پروردگار، هدف آفرینش و شکر الهی بود، اشاراتی شد. در این مقاله اختصاراً به بخش دیگری از این خطبه شریفه اشاره خواهد شد.