ابعاد تربیتی قیام عاشورا
55 بازدید
محل نشر: ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره 147.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه‌ مقوله تربیت و تهذیب نفس، از غنی ترین مفاهیمی است که در فرهنگ دینی ما متجلی است. ارباب فضیلت و صاحبان کرامت در سیره علمی و عملی خود به اثبات رسانده اند که حیات انسانی در سایه ارزشهای تربیتی مقدور است و انسان با ارزشهای تربیتی و اخلاقی از حیات بدوی به حیات طیبه و ابدی گام برمی دارد. با این وصف، نگاهی به اوضاع و جوامع بشری امروز، نشان می دهد آنچه به دست فراموشی سپرده شده است، تربیت اخلاقی و معنوی انسان است، و همه گرفتاریهای انسان امروز، ناشی از غفلت او از امر «تربیت» و سازندگی روحی و اخلاقی است.‌ تعبیری که قرآن کریم، از کلمه «تربیت» دارد با لغت «تزکیه» است؛ از جمله در این «آیه» می فرماید: ((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا ))؛1 هر کسی نفس خویش را تزکیه کرد، رستگار شد.»‌ ((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّى ))؛2 به یقین کسی که تزکیه کرد، رستگار شد.»‌