کتاب عبرتهاوپندهی زندگی
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نام این کتاب عبرتها وپندهای زندگی است و آقای عباس کمساری کرمانی آن را تألیف کرده است چاپ اول این کتاب در پائیز1377 انجام شده است این کتاب در یک مقدمه وچندین داستان و در 116 صفحه تدوین شده است درمقدمه آمده است : داستان وقصه وماجرای گذشتگان از دیر باز دربین جوامع بشری مطرح بوده ودارای آثار گوناگون ومفیدی نیز می باشد یکی از مواردیکه داستان و قصه در آن کاربرد فراوانی دارد مباحث اخلاقی وتربیتی می باشد وحقا در تقریب مطالب وبیان مباحث گوناگون اخلاقی وتربیتی درمیان اجتماع نقش مؤثری داشته است. نویسنده قبل از آغاز داستانهای کتاب می گوید : کتابی که اینک در دست شما قرار دارد ، حاوی داستانها وحکایتهای پند آموزی است که تحت عنوان پندها و عبرتهای زندگی به تحریر در آمده است